Обекти и местообитания

дизайн

Nicola Yeoman търси квартири за своите инсталации. Пространства, които да приютят купища пребоядисана ламарина, чаплинови бомбета или прилежно изгладени бели ризки.