Екип

Екип на goguide.bg

Главен редактор:
Десислава Павлова – dpavlova@goguide.bg

Отговорен редактор:
Михаела Самарджиева – msamardzhieva@goguide.bg

Редактор:
Мария Маринкова – mmarinkova@goguide.bg

Мениджър Специални проекти:
Симона Омайникова – simona@hiend.bg

Екип списание Go Guide

Главен редактор:
Десислава Павлова – dpavlova@goguide.bg

Отговорен редактор:
Елица Гобинска – egobinska@goguide.bg

Редактори:
Михаела Самарджиева – msamardzhieva@goguide.bg
Надежда Сивова – nsivova@goguide.bg

За реклама:
Александра Спиридонова – 0884 684 048 aspiridonova@goguide.bg
Асен Ланзов – 0895 451 173 alanzov@hiend.bg 
Мария Александрова – 0887 330 568 malexandrova@hiend.bg
Виолина Бачева – 0894 354 353 vbacheva@hiend.bg
Симона Здравева – 0877 617 141 szdraveva@goguide.bg
Нели Македонска – 0878 601 448 nmakedonska@goguide.bg

Презентация на Go Guide можеш да видиш тук.

Адрес на редакцията:

ул. „Г. С. Раковски“ 145 Б, ет. 1
тел. / факс 02/ 981 76 97