ЗАЩОТО Е ВАЖНО ДА ПОЗНАВАШ БЪДЕЩИЯ СИ РАБОТОДАТЕЛ

За правилния път към кариерното ти развитие: Румяна Тодорова от ПроКредит Банк

  • 22.04.2015
  • от Ивелина Иванова

Освен вкусната, веселата и вдъхновяващата страни на живота, ние искаме да ти представим и малко по-сериозната, но оставаме верни на позитивизма си. Професионалното развитие е нещо, което сме сигурни, че те вълнува, затова от време на време се стараем да ти показваме успели хора, които го насърчават.  Румяна Тодорова, изпълнителен директор на ПроКредит Банк, разказва какво е да си част от такъв доказан бранд, но и дава своята идея за това, какво трябва да очакваме от един качествен работодател, какво прави един екип истински добър и какви качества трябва да притежаваш, ако искаш да се издигнеш в сферата на финансите.

КОЯ Е ПРОКРЕДИТ БАНК?

ПроКредит Банк в България е създадена през 2001 г. като част от немската ПроКредит Груп. Нашият собственик, ПроКредит Холдинг със седалище във Франкфурт, е поставил на банките от групата основна цел – да предлагаме смислени финансови услуги, с които да подпомагаме развитието на малките и средните предприятия в държавите, в които работим. Уверени сме, че те създават работни места и имат жизненоважен принос за икономиките си.

Ние имаме единен подход в работата си в Германия, Източна Европа и Латинска Америка и сме се фокусирали навсякъде в една и съща клиентска група. Стремим се да насърчаваме културата на спестовност и финансова отговорност у нашите клиенти. Ценим прозрачността в общуването и целим да изграждаме дългосрочни партньорски отношения с всеки от тях.

СПОМЕНАХТЕ, ЧЕ БАНКАТА Е СОБСТВЕНОСТ НА НЕМСКИ ХОЛДИНГ. БИХТЕ ЛИ НИ РАЗКАЗАЛИ МАЛКО ПОВЕЧЕ?

ПроКредит Холдинг е собственост на утвърдени международни финансови институции като консултантската компания IPC GmbH и дъщерната IPC Invest, чрез която служителите на ПроКредит банките участват като собственици, немската банка за развитие KfW, холандската фондация за подкрепа на устойчивото развитие DOEN, най-голямата глобална инициатива за икономическо развитие и член на Световната банка IFC. Това определя начина ни на работа – работим спрямо най-добрите европейски практики. Освен това, ние сме единствената банка в България, която подлежи на надзор не само от БНБ, но и от немските банкови регулатори – BaFin и Централната банка на Германия Bundesbank.

Когато си клиент на банка е важно да знаеш кой стои насреща, кой е собственик на банката, кой приемаш за свой партньор. Същото е и когато избираш бъдещия си работодател, когато кандидатстваш за работа.

Трябва да си сигурен, че можеш да разчиташ на отношения, основани на взаимно доверие и уважение, разбиране, стабилност.

КАКВА Е ПРОКРЕДИТ БАНК КАТО РАБОТОДАТЕЛ?

В ПроКредит Банк държим на прозрачността и на принципите си за открита комуникация, толерантност, почтеност и лична ангажираност. Ето защо всеки кандидат за работа минава през един и същи процес на подбор. При нас не може да започнете работа, само защото някой ви е препоръчал.

Изключително стриктни сме и в трудово-правните отношения – спазваме всички изисквания и регулации по отношение на месечните възнаграждения, осигуровките и отпуските.

Стараем се да осигурим отворена и продуктивна работна среда. Активно провеждаме обучения за всички служители, без значение от заеманата позиция. Обученията варират от чисто специализирани като финанси, икономика и английски език, до такива свързани с комуникационни умения и етика.

ПроКредит Банк не е от банките, които награждават своите служители с парични бонуси за постигнати добри резултати. Подходът ни е различен в това отношение – всички служители получават фиксирани заплати. По този начин са стимулирани да изграждат дългосрочни партньорски отношения с клиентите, вместо да се стремят към реализиране на единични сделки. Същевременно не попадаме в ситуации на необмислени рискове при кредитиране, породени от желанието за получаване на бонус.

Ние предоставяме професионално и качествено обслужване на клиентите си, което се гарантира от значителните инвестиции от наша страна в служителите ни. Това означава, че не само внимателно подбираме бъдещите си колеги, които искаме да споделят нашите ценности, но и предоставяме непрекъсната възможност за обучения на вече присъединилите се към нас.

КАКВИ СА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПРОКРЕДИТ БАНК?

Ние сме екип от хора на различна възраст, с различни интереси, опит и образование. Истината е, че държим на разнообразието и целенасочено търсим такова. В моята практика съм се убедила, че

колкото по-разнороден е един екип, толкова по-успешен е той. И това е нормално, ако хората са достатъчно любознателни и любопитни, те ще се учат един от друг. Именно това ни прави по-силни и успешни.

Това, което обединява нашия екип и което искаме да ни обединява и в бъдеще, е не това да сме еднакви, а споделените ценности, откритостта в поведението и ангажираността с целите на банката. Ние работим и искаме да работим с колеги, които са отговорни както към себе си, така и към институцията. Търсим хора, които не се притесняват да изразят мнението си на глас, които желаят да комуникират директно с клиенти и целенасочено работят в посока подобряване на своите умения.

КАКВО ДОПЪЛНИТЕЛНО ТЪРСИ У БЪДЕЩИТЕ СИ СЛУЖИТЕЛИ БАНКАТА?

Важно е бъдещите служители да се припознават с профила на настоящите ни колеги, както и да търсят дългосрочност в професионалното си развитие с ПроКредит Банк. Динамиката днес е голяма, свикнали сме да живеем бързо и искаме да постигаме бързо мечтите и целите си. Но когато става въпрос за кариерно развитие, тогава нещата е по-разумно да се случват поетапно. И това важи в особена степен за млади хора без професионален опит.

Търсим хора, на които им се работи ежедневно с клиенти, които искат да са сред бизнеса. Очакваме да полагат усилия за наистина професионално обслужване. Искаме да имат широка обща култура и да показват интерес към случващото се в света около тях.

За да си добър в работата си, трябва да си информиран, да търсиш, да питаш. Трябва и да четеш, и то много. Да мислиш и анализираш. Имаш ли това, останалото се учи и надгражда.

Виж още как финансите, наздравиците и „зеленчуците“ обединиха млади хора от различни европейски кътчета.