Добрата новина: WWF възстановява Драгоманското блато и още шест екосистеми в Европа

В Деня на влажните зони WWF и СДП БАЛКАНИ ни разказват за шест местности в Европа, на които им предстои пълна промяна. Виж кои са:

0 коментара Сподели:

снимка: © WWF/Драгоманското блато

Екологията ни е любима тема, защото вярваме, че нашата планета Земя заслужава специално отношение по цял ден, всеки ден. Наясно сме с огромните климатични проблеми и с всички опасности, които дебнат съществуването ни заради прекомерното замърсяване и това, което сме причинили на света около нас. Според експертите страдат и малките водни басейни – блата, мочурища, торфища, заливни низини и езера.

Над 90% от влажните зони в Европа днес са пресушени.

В резултат редица екосистеми деградират, а много растителни и животински видове са изложени на сериозен риск. Ето защо се радваме, когато отговорни организации и хора предприемат конкретни действия, за да спрат това и да възстановят крехките екосистеми, които ни заобикалят. Казваме едно огромно браво на инициативата на WWF и СДП БАЛКАНИ, които в чест на Деня на влажните зони ни разказват за проекта си WaterLANDS за възстановяване на шест екосистеми в Европа.

Проектът

снимка: © WWF/Венецианската лагуна

32 партньори от 14 страни ще работят заедно, за да възстановят влажни зони на няколко места в Европа. Целта на действията им е професионалисти от света на науката, бизнеса и природозащитата да обединят сили с отговорните институции, за да вдъхнат нов живот на деградирали сладководни и крайбрежни екосистеми на площ от 10 500 хектара. Магичните места, на които ще работят еко експертите, са в шест държави – България, Великобритания, Естония, Италия, Ирландия и Нидерландия.

Местностите

Шестте екосистеми в Европа, които ще бъдат възстановени по проекта, са: Местността Йоркшир iCASP, която обхваща широки торфени пространства на площ от 80 000 хектара в Северна Англия, включително части от три национални парка: Пик Дистрикт, Йоркшир Дейлс и Норт Йорк Мурс. Ще се предприемат действия и за Водосборния басейн на река Пярну в западна Естония с намиращите се в района торфени полета и гори на площ от 3500 хектара.

Ще се помогне и на Венецианската лагуна, която е най-голямата крайбрежна влажна зона в Италия

и е уникална с разнообразието си от местообитания – солени блата, тръстикови лехи и морски ливади. В проекта е и защитената зона Възвишения Cuilcagh-Anierin в Ирландия – тресавище, включващо 11 местообитания и 7 вида защитени птици. Ще се работи и в местността Естуар Емс-Доларт на границата между Нидерландия и Германия, където река Емс се влива в залива Доларт във Ваденско море, като внимание ще се обърне и на родния красавец Драгоманското блато.

Драгоманското блато

Драгоманското блато е разположено на 35 км от София и за съжаление през миналия век е почти напълно пресушено за земеделски цели. През 2020 г. пожар също му нанася значителни поражения –  над 80% от растителността му е заличена. През последните 30 години Драгоманското блато бавно възвръща своя хидрологичен режим, но след десетилетия на деградация процесът на възстановяване на природното местообитание продължава и досега. Днес то е част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“, както и от Европейския зелен пояс. През 2011 г. е обявено за влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция.

През 2023 г. WWF и неговите партньори от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ работят върху изготвяне на стратегия за устойчиво управление на местността.

В следващите четири години двете организации ще проведат дейности на терен, които допринасят към процеса на възстановяване на влажната зона. Планира се отстраняването на част от растителната маса (тръстика, папур), както и проучване на начини за оползотворяването ѝ в селското стопанство, строителството и като биогориво. С цел намаляване замърсяването с торове, използвани върху съседните обработваеми земи, ще се изградят три буферни зони. Чрез мониторинг ще се проследява нивото, температурата и мътността на водата, както и местообитанията на рибите и водолюбивите птици. Възстановяването и разширяването на туристическата инфраструктура, разрушена от пожара през 2020 г., също е сред планираните дейности.

снимка: © WWF/ месността „Кикепера“, Естония

Относно всичко това Петко Цветков от СДП БАЛКАНИ сподели: „Докато текат съгласувателни процедури за обновяване на наколните пътеки, работим с институциите, туроператори, студенти и млади хора за създаването на нови образователни материали и информационни табели. А през 2022 г. се възобнови провеждането на опръстенителен лагер за птици, в който се включиха 50 експерти и доброволци. Участието на общността в опазването на влажната зона е важен фактор за устойчивото ѝ управление“.

За финал споделяме, че проектът е финансиран от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на споразумение No 101036484 (WaterLANDS), а ние желаем от цялото си сърце на всички замесени успех във възраждането на тези изумително красиви места. Важно е и знаем, че си заслужава!

За още от същото – виж 5 зелени инициативи, в които си струва да инвестираш

Какво става в града?! Последвай Instagram профила ни и разбери пръв.

Абонирай се за YouTube канала ни и виж града отблизо и далеч.

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *