-20 или минус теб?

нещата от живота

А ние не сме ли прекалено студени към зимата?