Под наблюдение

Парижките улици се държат под око от Le Cyklop

  • 19.08.2013
  • от редакторите

Le Cyklop е сред най-интересните улични артисти във Франция. Изкуството му е лесно разпознаваемо, заиграва се с окото (винаги само по едно) като елемент във всички свои работи. Сред особено приятните му идеи е хрумването да придаде характер на обикновени улични колчета. Хиляди ококорени очи са се втренчили в парижките минувачи. Ще бъдем доста доволни, ако Le Cyklop отскочи до София – колчета и сиви стени колкото щеш.

 

Le Cyklop