ШЕСТ АКЦЕНТА

  • 05.07.2016
  • от редакторите

Изложбата ШЕСТ ПРОЕКТА | ШЕСТ АКЦЕНТА представя избрани проекти от осмото издание на One Design Week, което се случи в Пловдив наскоро. Тя акцентира върху ролята на дизайна в съвременното общество и е пряко свързана с темата на тазгодишния фестивал – Мога ли да помогна?, започва с диалог и цели да покаже дизайна като многостранна дисциплинa, отвъд всеобщата представа за продуктова ориентирана практика.

Повече от 30 чуждестранни и български дизайнери участват в проектите - Materiality Brutality; Mixed Identities; Small Change, Big Difference; Bulgarian Ordinarities | Dutch Oddities; Diplomatic Shortcuts and Lost in Translation, които представят различни идеии, разширяващи общоприетите представи за дизайна.

MIXED IDENTITIES с подкрепата на International Visegrad Fund включва резултати от работилница, в която дизайнери от вишеградските страни експериментират с текстил и традиционни български тъкачни техники

MATERIALITY BRUTALITY с подкрепата на Nordic Culture Fund включва резултати от работилница, в която дизайнери от нордическите страни експерименти с цимент и с типичните му употреби в български контекст.

SMALL CHANGE, BIG DIFFERENCE: ДЕЙВ ХАКЕНС – STORY HOPPER & PRECIOUS PLASTICS със съдействието на Creative Industries Fund NL ще представи два от скорошните проекти на холандския дизайнер Дейв Хакенс – единият, свързан с рециклиране на пластмаса и алтернативните ѝ употреби, другият, с устойчиви практики и нагледни примери относно дизайна, който улеснява и подобрява качеството на живота

BULGARIAN ORDINARITIES / DUTCH ODDITIES включва резултати от серия от работилници, в които се отправя един нов поглед към традиционни български символи като чушкопека и кукерите.

DIPLOMATIC SHORTCUTS с подкрепата на Посолство на Германия в София представлява резултати от серия от работилници, в които се изследват употребите на дизайна при срещата на различни култури);

LOST IN TRANSLATION с подкрепата на Creative Industries Fund NL – резултати от работилница по типография със студенти от Werkplaats Typografie