ТАКА СЕ ЖИВЕЕ СТО ГОДИНИ

Едно място, където животът започва след 55

  • 22.09.2014
  • от редакторите

Идеята за старчески дом традиционно провокира мисли за тъжно, сиво място, където човек чака неизбежното. Kendrick Brinson обаче ни показва нещо друго. За проекта Sun City: Life After Life той се оказва в "старческо градче" в Аризона, където живеят 42 500 човека, а около 10 000 от тях са над 80 години. 

Там възрастните хора се занимават с неща, които да държат духа им млад. Къде сте виждали 80 годишна мажоретка, например? Обитаващите това местенце танцуват, играят всевъзможни игри, включващи групови активности, които да ги карат да мислят екипно. 

Дори това да е последната година от земния ни живот, ние си напомняме защо беше страхотно да живеем.

Внуците под 18 години се допускат само за кратки посещения, като идеята зад това е на обществото на възрастните да не му бива натрапвана идеята за годините (и по-специално сериозният им брой). На това място концепцията за остаряването избледнява и дава шанс за втора младост.