Контакти

Екип на goguide.bg

Главен редактор:
Цветана Кулинска tskulinska@hiend.bg

Отговорен редактор:
Десислава Павлова - dpavlova@goguide.bg

Технически редактор:
Преслава Маринова - pmarinova@goguide.bg 

Екип списание Go Guide

Отговорен редактор:

Елена Колева - ekoleva@goguide.bg

За реклама:
Веселин Жеков 0884 749 249 vjekov@goguide.bg
Александра Спиридонова 0884 684 048 aspiridonova@goguide.bg
Асен Ланзов 0895 451 173 alanzov@hiend.bg 
Мария Александрова 0887 330 568 malexandrova@hiend.bg

Презентация на Go Guide можеш да видиш тук.

Адрес на редакцията:
ул. "Г. С. Раковски" 145 Б, ет. 1
тел. / факс 02/ 981 76 97