Контакти

Екип на goguide.bg

Главен редактор:
Цветана Кулинска tskulinska@hiend.bg

Отговорен редактор:
Десислава Павлова - dpavlova@goguide.bg

Екип списание Go Guide:


Мая Мирева - mmireva@goguide.bg
Елена Колева - ekoleva@goguide.bg

 

 

За реклама:
Веселин Жеков 0884 749 249 vjekov@goguide.bg
Венета Ташкова - Ети 0887 682 613 eti@goguide.bg
Александра Спиридонова 0884 684 048 aspiridonova@goguide.bg
Асен Ланзов  0895 451 173 alanzov@hiend.bg 
Мария Александрова 0887 330 568 malexandrova@hiend.bg

Презентация на Go Guide можеш да видиш тук.

Адрес на редакцията:
ул. "Г. С. Раковски" 145 Б, ет. 1
тел. / факс 02/ 981 76 97