Ракета

ресторанти

Декорацията впечатлява с емблематични елементи от комунистическия интериор и живот