КОКЕТНИТЕ ПЕКАРНИ НА СОФИЯ – ЧАСТ 2

маршрути

Продължаваме своя тур из уютните пекарни на София. Отново сме избрали места, които са в централното каре на града, най-често, отворени от приятели или семейства