City walk: Оборище

маршрути

Хвърляме поглед към пъстрия откъм качествени и красиви места район около улица „Оборище“.

УЛИЦА ОБОРИЩЕ

маршрути

И тъй като не ни свърта в офиса, решихме да се пуснем с фотоапарат в посока "Оборище" и да наснимаме някои от най-харизматичните и знакови места на колоритната улица