КАКВО ПО ДЯВОЛИТЕ Е DEATH COUNTRY?

музика

Всъщност корените на Death Country датират много преди зараждането на нови жанрове като Rock’N’Roll