ЧОВЕК ОТ СТОМАНА

филми

„Добродетелите не се определят от събития в миналото, определят се от действия в настоящето”