На тятър съм, на тятър съм!

театър

Зад всеки телефон стои човек