МЕНЮТО В СРЯДА: „МЛЯКО С ОРИЗ“

театър

Гледаме хибридната радиопиеса „Мляко с ориз - пиеса без актьори"