Кой е „Христо“?

филми

Филм за едно бездомно момче и „нормалност“ с твърде висока цена