Съветникът

филми

Без искрица надежда "Съветникът" дълбоко се гмурка в жестокия свят на алчността