Любов от първа страница

книги

"Човек може да пътува надалеч, ала сърцето му невинаги бърза да го последва"