По дяволите! Сбогом.

книги

"С оръфани ръкави как да ръкопляскам?"