За детството, което ни формира като възрастни

книги

„Нищо. Най-страшното чувство, което може да изпита едно човешко същество.“