„След репетицията“ театърът оживява

театър

Премиера на нова постановка в Театър Българска Армия

ПОСТАНОВКА ВМЕСТО МАРТЕНИЦА

театър

Добре прекарано време - време за себе си и време за театър