Големият поет на малкия парижки делник

книги

Дами и господа, великият Жак Превер!