ЧОВЕК ОТ ЗЕМЯТА

театър

Мога ли да си остана атом, без да преставам да бъда Галактика?