ХОРАТА ОТ ОЗ

театър

В театъра, скъпи мой, всеки тенекиен човек има шанса да открие сърцето си