GRAFF EXPRESS FEST

13.08.2020, подлеза на Централна гара

виж повече

Познаваме Visionary с инициативата им за изрисуване на трафопостове в София. Същите хора сега канят няколко тукашни артисти с отчетлив стил да обновят подлеза на гарата с общ графит – израз на обединението на различните хора и култури в този...