От другата страна на камерата: режисьорът Павел Веснаков

това е човекът

Заговорим ли за кино, стараем се да е с един от най-талантливите режисьори в България

ОТГОВОРИТЕ

извън матрицата

Ако имаше достъп до неограничен източник на информация за живота си, какво би попитал?