Плажен напън да сме “чил”

нещата от живота

Огънят гори, луната мига, но нещо май не стига…