Party girl: Гретa

порода GO

Влади Герасимов тръгна по следите на няколко парти момичета и момчета за бърза ревизия на сезона

Party girl: Сили

порода GO

Влади Герасимов тръгна по следите на няколко парти момичета и момчета за бърза ревизия на сезона