Интервю по престилки

това е човекът

Андон и Велимир от Mental Syndicate - по престилките ще ги познаеш