Една Поли пролет не прави

това е човекът

Трябват още слънце, синева, целувка, вятър и луна