Happy Hour: да превъртиш (заради) часовника

извън матрицата

Слънчице, време е да ставаш...

ПРОФЕСИЯ ВЕЧНО ЗАКЪСНЯВАЩ

нещата от живота

"Каже ли ти, че идва след пет-десет минути, бъди сигурен, че няма тире..."