Полет по никое време

извън матрицата

Кратък наръчник как максимално бързо да се извисиш в работно време