В преследване на щастието

нещата от живота

Всичко трябва да идва отвътре

Красотата има формула

извън матрицата

Дали тя е естествена сама по себе си, или се влияе от размерите?