ЦЕЛ: ТЕРОРИЗМЪТ ДА СЕ ЗАКОДИРА В ТЪКАНТА НА ОБЩЕСТВОТО

извън матрицата

На прага сме пред огромна по мащаб война на два фронта – локално вътре в човек и глобално в света

ЛЮБОВЕН ТЕРОРИЗЪМ – ТИ ГО ПРАВИШ НАЙ-ДОБРЕ!

нещата от живота

Или кога „да си влюбена“ става диагноза