ЖИВОТ НА КРЕДИТ

нещата от живота

Когато заплатата ти е средна, а телефонът – три пъти по толкова