Съсредоточаване (не)възможно

нещата от живота

Достъпното лекарството е едно – много добри слушалки и хубава музика

ОБРАЗЦОВ ДОМ: HOW TO ОТ ЕДИН МЪЖ

нещата от живота

Или как да не прекрачим тънката граница между "леко разхвърляно" и "сцена на местопрестъпление"