КРИВОРАЗБРАНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

нещата от живота

Или защо съпричастността не трябва да се пренася по електронен път