Всяка пролет ми мирише на теб

нещата от живота

Четири сезона любов и най-хубавият си ти

ЗА ЗОНАТА НА КОМФОРТ И БЕЗПЛАТНИЯ ОБЯД

нещата от живота

В живота от обедното меню оставаш гладен

НЕУДОБНАТА ЗОНА НА КОМФОРТ

нещата от живота

Или защо, за да имаш нещо, което никога не си имал, трябва да се осмелиш да направиш нещо, което никога не си правил

УМИРАЙ ЛЕСНО

нещата от живота

Като пресичаш, където ти хрумне, и смяташ, че сроковете на годност са за балъците консуматори, не се доближаваш до героизма на Брус Уилис. Просто казваме...

РИСКОВЕТЕ, КОИТО НА МЛАДОСТТА Й ОТИВАТ

нещата от живота

Риск печели, риск... не, не губи, не слушайте Къци

Имате едно пропуснато обикване

нещата от живота

Ще вдигнеш ли на непознатия номер?