Димитър Калбуров или писателят superstar

това е човекът

Говорим си с Димитър Калбуров, а той ни омайва с чувството си за хумор

Голямата тъга на малкия град

нещата от живота

“В който друго, освен леген да си купиш, просто няма какво да се случи...“