Голямата тъга на малкия град

нещата от живота

“В който друго, освен леген да си купиш, просто няма какво да се случи...“