Ти не си това, което притежаваш

нещата от живота

Защо сме толкова привързани към вещите си?