ПОЗИТИВНИЯТ ВОТ НА МАРИЯ КАРАКУШЕВА

това е човекът

Мария Каракушева подбира пет неща, на които сваляме шапка