Есенен to-do list

нещата от живота

Или как да направим есента по-хубава

ГРАДСКИ ПИКНИК С АРОМАТ НА БЛИЗОСТ

извън матрицата

Организираме бягство от целия урбанистичен упадък с развлечение за сезона, което не изисква много, но ни дава всичко