Когато нервната ти криза има паническа атака

нещата от живота

Изкуствено създаденото напрежение е много арт

Потърси се, намери се и се харесай

нещата от живота

Огледай се... себе си виждаш ли?

ЗА ЗАКОНА НА ПРИВЛИЧАНЕТО

нещата от живота

Или една рецепта за (Само)обичане

ДА СЕ ОБИЧАМ И КАК СТАВА ТОВА

нещата от живота

Хората са огледало на собствената ни личност. Или поне в това световната конспирация ни кара да вярваме...