ОТГОВОРИТЕ

извън матрицата

Ако имаше достъп до неограничен източник на информация за живота си, какво би попитал?