Времето на големия избор

нещата от живота

Хората се променят и често стават точно такива, каквито казваха, че никога няма да бъдат

Късно е равно на никога

нещата от живота

Вече купувам слънчогледи за теб, които красят само моя хол. Вече мисълта, колко си ми ценен, живее само в моята глава.