Само не ми говори за любов

нещата от живота

Защото алкохолът, миналото и настоящето не се смесват