САМО НЕ МИ ГОВОРИ ЗА ЛЮБОВ

нещата от живота

Защото алкохолът, миналото и настоящето не се смесват