Дневник на напускането

нещата от живота

Споменът се мотае в краката ми като котка