Животът е бягаща пътека

нещата от живота

Спреш ли да се движиш напред дори за миг - падаш.